USD: 3,8014  EURO: 4,0885     
 
  Menu
 
 
  Szukaj produktu
 
 
 
  Wybrane artykuły
 
 
#20824#20143
 
  Partnerzy
 
prostar
airmax
ezvis
atman
 
  Biuletyn
 
By zamówić biuletyn nowości podaj swój email:
 
 
 
  Szybki kontakt
 
Dział Handlowy:
gg: 4434582
 
» Pomoc techniczna, porady, certyfikaty
 

Rarport z testów urządzeń AirHaul Nexus firmy smartBridges


1. Wprowadzenie.

Test został przeprowadzony z użyciem dwóch urządzeń AirHaul Nexus, zestawionych w dwóch punktach odległych od siebie w linii prostej o 40.5 kilometra.

Dokładny opis urządzeń dostępny jest tutaj.

Anteny którymi posłużono się w czasie testów posiadały dwumetrowe przyłącza CNT400:

(BP-50PA-28) Parabola XP po obu stronach mostu radiowego,

(BP-50PL-22) Panel MAX dla celów pomocniczych.

Pierwsza z lokalizacji to duży zakład przemysłowy, umiejscowiony poza terenem zurbanizowanym. Antenę zamocowano na platformie o wysokości ponad 60 metrów.

Druga lokalizacja to zakład przemysłowy znajdujący się w centrum 150 tysięcznego miasta, platforma jest umiejscowiona na wysokości około 84 metrów od ziemi.

Urządzenia są starannie zapakowane, posiadają komplet śrub i mocowań, w zetawie dostępne są m.in. słuchawki pomocne w dostrajaniu anteny oraz instrukcje w wersji elektronicznej oraz drukowanej.

Wstępna konfiguracja obu urządzeń polega na zaakceptowaniu warunków licencji i ustawieniu adresu IP (Zakładka Home | Summary Info).

 

2. Obliczenia teoretyczne.

Z pomocą w obliczeniach przychodzi kalkulator dostępny w urządzeniu AirHaul. Po wybraniu z menu Tools pozycji Link Budget Planning możemy wprowadzić interesujący nas dystans pomiędzy urządzenami, a także zysk anten, straty na okablowaniu i moc urządzeń.


Okno Link Budget Kalkulatora z wprowadzonymi danymi.

Uzyskany wynik dla tak zdefiniowanego zestawu to wymagane RSSI na poziomie -64 dBm.

 

2. Instalacja Root Bridge - lokalizacja 1.

Antena zostaje zainstalowana na maszcie i wycelowana w stronę odległego miasta przez jednego z inżynierów.

Polaryzacja anteny jest pozioma, o czym świadczy pozycja paska widocznego na radiatorze:

Właściwosci radiowe urządzenia AirHaul są następnie ustawiane zgodnie z parametrami widocznymi na rysunku poniżej:


Konfiguracja interfejsu radiowego.

Po kliknięciu myszką w napis Wireless Settings wpisujemy w pole Client authorization MAC adres MAC interfejsu radiowego urządzenia Remote Bridge.

Za pomocą słuchawek dokonywane jest wizowanie anteny do przygotowanej wcześniej w lokalizacji nr 2 anteny PANEL MAX. Antena wykorzystywana jest pomocniczo w pierwszym etapie zestawiania połączenia, ze względu na znaczną odległość obu miejsc.

W słuchawkach polepszanie się właściwości sygnału sygnalizowane jest tonem o coraz wyższej częstotliwości.

 

3. Instalacja Remote Bridge - lokalizacja 2.

W drugiej lokalizacji zainstalowany zostaje ten sam model anteny parabolicznej.

Po umocowaniu talerza anteny oraz urządzenia, podłączamy komputer, za pomocą którego monitorujemy stan pracy AirHaul:

Po kliknięciu myszką w napis Wireless Settings można dokonać zmiany paramterów pracy, przede wszystkim w pole MAC Address należy wpisać adres MAC interfejsu radiowego urządzenia Root Bridge. Ustawienia radiowe są takie, jak w urządzeniu Root Bridge.

Antena została ustawiona w polaryzacji poziomej, rozpoczyna się precyzyjne dostrajanie z pomocą laptopa. Tak przedstawiały się parametry sygnału po prowizorycznym ustawieniu anteny:

Osiągnięty poziom sygnału RSSI jest zbyt słaby (ok -85 dBm przy zalecanych -64 dBm). Poniżej przedstawiono zmiany zachodzące w charakterystyce sygnału podczas dokładnego ustawiania anteny:

Po pewnym czasie inżynier zestawiający połączenie osiąga zadowalające parametry sygnału:

4. Test transferu.

Po uzyskaniu stabilnego połączenia zostały przeprowadzone testy tranfseru za pomocą narzędzia Link Test z menu Tools.

Osiągnięto maksymalną prędkość 12Mbps oraz stabilną prędkość 10Mbps, co potwierdziły późniejsze testy w których przesyłano plik za pomocą protokołu FTP.

 

 

Porady BESTPARTNER

Dbając o dobro naszych Klientów, zamieszczamy dział porad dotyczących sieci, konfiguracji urządzeń i oprogramowania, sposobów wykonywania połączeń.

BESTPARTNER - Technika - tematy 1. Teoria WLAN.
2. Łączenie anten.
3. Instalacja karty WU-221P (ATMEL FastVNET) dla Windows.
4. Wybór optymalnego kabla.
5. Ilu użytkowników do jednego AP?
6. Instalacja karty WU-221P pod Linuxem.
7. Optymalny dobór kanałów.
8. Wireless LAN w praktyce - zastosowania.
9. Konfiguracja filtra pakietów w AP IWE 1100 PRO/PRO MAX.
10. Przykładowe użycie mechanizmu SNMP w AP Interepoch.
11. EIRP, dBm, dBi - przeliczanie.
12. Ochrona przeciwprzepięciowa sieci LAN.
13. Podstawy bezpieczeństwa w sieci bezprzewodowej.
14. Duplikowanie się pakietów na łączach WLAN.
15. Tabela parametrów kabli koncentrycznych.
16. Raport z testów urządzeń airHaul Nexus firmy smartBridges.
17. Połączenie mostowe 5 GHz z użyciem urządzeń CA8-4.
18. Odczyt RSSI za pomocą z_shell w urządzeniach CA8-4.
19. Ustawianie prędkości połączenia w urządzeniach CA8-4.
20. Połączenie WDS w urządzeniach Compex WPP54
21. Propagacja i tłumienie fal radiowych
22. Rodzaje złącz koncentrycznych
23. Złącza światłowodowe
24. Standardy bezprzewodowe 802.11ac i 802.11ad
25. Mikrotik Routerboard jako koncentrator PPPoE
26. Konfiguracja Mikrotik Routerboard jako Hot Spot
27. Autoryzacja MAC: Ubiquiti AirOS 5.5 + FreeRADIUS + MySQL
28. Tłumienie fali elektromagnetycznej w deszczu
29. BPG: Mikrotik + BIRD routing daemon
30. Jaką dobrać antenę dla Twojego operatora transmisji danych?
31. W jaki sposób umiescić na stronie WWW dostępny dla wielu uzytkowników strumień video ?
32. Mikrotik - jak skonfigurować tunel EoIP lub VPLS (i test RB750)
33. Iperf - przykłady użycia, pomiar parametrów sieci
34. Konsumpcja przepustowości w transmisji audio / video
35. Agregacja portów LAN - scenariusze
36. Obiektywy do kamer i ich kąt widzenia
37. Jak umieścić obraz z kamery IP na stronie WWW (wideo)
38. Szyfrowanie połączeń WLAN (przykład UBNT)
39. Jak wysłać obraz z kamery lub rejestratora IP do Youtube?


 
© BEST PARTNER Wszelkie prawa zastrzeżone